Teooria- ja sõiduõpetaja on Jüri Kirsimäe  (tel. 51 968 680): 


- lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi mehhaanika teaduskonna autode ja automajandite eriala ning omab tehnikainseneri kvalifikatsiooni;

- lõpetanud Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli ja omab tehnikavaldkonna õpetaja kvalifikatsiooni;

- mootorsõidukijuhi teooria-ja sõiduõpetaja tunnistus ÕT 002778                                                                                  
- liiklusõpetaja aastast 1981


 


Sõiduõpetaja on Martin Roos                   (tel. 51 938 586)

- on lõpetanud Tihemetsa sovhoostehnikumi põllumajanduse mehhaniseerimise eriala ja omab tehnik-mehaaniku kvalifikatsiooni
-on Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas läbinud    
  I taseme treenerite koolituse  ja omab Mootorattaspordi-
  treener I  kvalifikatsiooni ning tegeleb  noorte
  krossimootorratturitega
 
- mootorsöidukijuhi õpetaja tunnistus ÕT 002771

- sõiduõpetaja aastast 2004